AGB

Terme en voorwaardes (GTC)

Staan: 09 / 2011

Algemene bepalings en voorwaardes en verbruikersinligting in die konteks van verkoopkontrakte wat via die webwinkel tussen YLKgood.de - hierna "verskaffer" genoem word - en die klant - hierna "klant" genoem.

§ 1 Omvang en algemene inligting

(1) Onderhewig aan individuele ooreenkomste en reëlings wat voorkeur geniet bo hierdie bepalings en voorwaardes, is die volgende algemene bepalings en voorwaardes in die weergawe wat ten tyde van die bestelling geldig is, van toepassing op die besigheidsverhouding tussen die verskaffer en die klant. Botsende bepalings en voorwaardes van die kliënt is uitdruklik nie van toepassing nie, tensy die verskaffer uitdruklik instem met die geldigheid daarvan.

(2) Die kliënt is 'n verbruiker vir sover die doel van die aflewerings en dienste nie aan sy kommersiële of onafhanklike professionele aktiwiteit toegeskryf kan word nie. Daarteenoor is 'n entrepreneur enige natuurlike of regspersoon of regsvennootskap wat by die sluit van die kontrak hul kommersiële of onafhanklike professionele aktiwiteit beoefen.

§ 2 sluiting van kontrak

(1) Alle aanbiedinge in die verskaffer se webwinkel is slegs 'n nie-bindende uitnodiging aan die klant om 'n ooreenstemmende aankoopaanbod by die verskaffer in te dien. Sodra die verskaffer die bestelling van die klant ontvang het, ontvang die klant eers 'n bevestiging van sy bestelling van die verskaffer, gewoonlik per e-pos (bestelbevestiging). Dit behels nog nie die aanvaarding van die bestelling nie. Na ontvangs van sy bestelling sal die verskaffer dit op kort kennisgewing nagaan en binne twee werksdae die klant in kennis stel of hy die bestelling sal aanvaar (bestellingsbevestiging). Geen kontrak word gesluit as die klant nie binne 2 werksdae 'n bestelbevestiging ontvang nie. Die bestelproses in die webwinkel van die verskaffer werk soos volg:

(2) Die kliënt kan produkte uit die reeks van die verskaffer kies en dit in 'n sogenaamde winkelwagentjie afhaal met behulp van die knoppie 'Voeg by winkelwagentje'. Deur op die knoppie "Stuur bestelling" te klik, dien hy 'n bindende aansoek in om die goedere in die winkelwagentjie te koop. Voordat die bestelling ingedien word, kan die klant die data te eniger tyd verander en sien. Die aansoek kan egter slegs ingedien en oorgedra word as die kliënt hierdie kontraktuele voorwaardes aanvaar het deur op die "Aanvaar bepalings en voorwaardes" -knoppie te klik en dit sodoende in sy aansoek op te neem.

(3) Die verskaffer stuur dan 'n outomatiese ontvangsbevestiging per e-pos aan die klant waarin die klant se bestelling weer gelys word en wat die klant kan druk met behulp van die "Print" -funksie. Die outomatiese ontvangsbevestiging dokumenteer slegs dat die kliënt se bestelling deur die verskaffer ontvang is en is nie die aanvaarding van die aansoek nie. Die kontrak word slegs gesluit wanneer die verskaffer 'n verklaring van aanvaarding indien wat in 'n aparte e-pos gestuur word.

§ 3 Onderwerp van die kontrak, voorwaarde, aflewering, beskikbaarheid van goedere

(1) Die onderwerp van die kontrak is die goedere en dienste wat deur die kliënt in die konteks van die bestelling gespesifiseer word en in die bestelling en / of bestellingsbevestiging gespesifiseer word teen die finale pryse wat in die webwinkel aangedui word. Foute en foute word voorbehou, veral met betrekking tot die beskikbaarheid van goedere.

(2) Die kwaliteit van die bestelde goedere is die resultaat van die produkbeskrywings in die webwinkel. Beelde op die webwerf kan die produkte slegs verkeerd wys; veral kleure kan om tegniese redes aansienlik wissel. Beelde dien slegs as illustratiewe materiaal en kan van die produk verskil. Tegniese data, gewig, afmetings en prestasiebeskrywings word so presies moontlik gegee, maar kan die gewone afwykings toon. Die eiendomme wat hier beskryf word, verteenwoordig nie gebreke in die produkte wat deur die verskaffer gelewer word nie.

(3) Indien geen afskrifte van die produk wat die klant gekies het beskikbaar is tydens die bestelling van die klant nie, moet die verskaffer die klant hiervan in kennis stel in die bestellingsbevestiging. As die produk permanent nie beskikbaar is nie, sal die verskaffer hom van 'n verklaring van aanvaarding weerhou. 'N Kontrak word in hierdie geval nie gesluit nie.

(4) As die produk wat deur die kliënt in die bestelling gespesifiseer word, net tydelik nie beskikbaar is nie, sal die verskaffer die kliënt ook onmiddellik in die bestellingsbevestiging hiervan in kennis stel. In die geval van 'n afleweringstydperk van meer as twee weke, het die klant die reg om die kontrak te onttrek. In hierdie geval is die verskaffer ook geregtig om die kontrak te onttrek. Sodoende vergoed hy alle betalings wat reeds deur die klant gemaak is, onmiddellik.

§ 4 eiendomsvoorbehoud

Die gelewer goedere bly die eiendom van die verskaffer totdat die volle betaling gemaak is.

§ 5 aflewering, pryse, afleweringskoste

(1) Aflewering (aflewering aan die redery) geskied onmiddellik na ontvangs van die betaling (in die geval van bankoorplasing as betaalmetode), anders onmiddellik nadat die bestellingsbevestiging gestuur is.

(2) Alle pryse wat op die verskaffer se webwerf aangedui word, bevat die toepaslike wettige belasting op toegevoegde waarde.

(3) Die ooreenstemmende afleweringskoste word in die bestelvorm aan die klant gegee en moet deur die klant gedra word. Vanaf 'n bestellingswaarde van 50,00 EUR lewer die verskaffer gratis by die kliënt af.

(4) Die goedere word per pos versend. As die klant versekerde aflewering wil hê, moet hy dit by sy aansoek insluit deur die toepaslike afleweringsmetode te kies. Die gevolglike bykomende koste word in die bestelvorm gespesifiseer en moet deur die klant gedra word.

§ 6 Betalingsmetodes, verrekening en retensiereg

(1) Die kliënt kan betaal met direkte debiet, kredietkaart of kontant by aflewering.

(2) Die koopprys moet onmiddellik betaal word na die sluiting van die kontrak. As die betaaldatum volgens die kalender bepaal word, is die klant reeds verstek deur die datum te mis. In hierdie geval moet hy die verskaffer se wanbetaling van 5 persentasiepunte bo die basiskoers betaal.

(3) Die verpligting van die klant om wanbetaling te betaal sluit nie die bewering van verdere skadevergoeding wat deur die verskaffer veroorsaak is, uit nie.

(4) Die kliënt kan slegs teenvergoedings wat deur 'n hof bepaal is, onbetwis of skriftelik deur die verskaffer erken is, verreken. Die klant kan slegs 'n retensiereg uitoefen as die onderliggende eise voortspruit uit dieselfde kontraktuele verhouding.

§ 7 Waarborg vir wesenlike gebreke, waarborg

(1) Die verskaffer is aanspreeklik vir wesenlike gebreke in ooreenstemming met die toepaslike wettige bepalings, in die besonder §§ 434 ev BGB.

(2) Daar is slegs 'n waarborg vir die goedere wat deur die verskaffer afgelewer word indien dit uitdruklik in die bestelbevestiging vir die betrokke artikel gegee is.

§ 8 aanspreeklikheid

(1) Eise van die klant vir skadevergoeding word uitgesluit. Hiervan is die eise vir skadevergoeding deur die klant weens lewensbeskadiging, ledemaat, gesondheid of van die verbreking van wesenlike kontraktuele verpligtinge (kardinale verpligtinge) sowel as aanspreeklikheid vir ander skade gebaseer op 'n opsetlike of grof nalatige diensbreuk deur die verskaffer , sy regsverteenwoordigers of plaasvervangende agente.

(2) In geval van oortreding van wesenlike kontraktuele verpligtinge in die sin van paragraaf 1, is die verskaffer slegs aanspreeklik vir tipiese, voorsienbare skade as dit bloot deur nalatigheid veroorsaak is, tensy die klant geregtig is op vergoeding vir lewensskade of liggaam of gesondheid.

(3) Wesenlike kontraktuele verpligtinge in die sin van paragraaf 1 is aanspreeklikheid vir die verbreking van verpligtinge, waarvan die nakoming in die eerste plek die korrekte uitvoering van die kontrak moontlik maak en op wie se nakoming die klant gereeld kan staatmaak.

(4) Die beperkings van paragrawe 1 en 2 geld ook ten gunste van die regsverteenwoordigers en plaasvervangende agente van die verskaffer indien eise direk daarteen aangevoer word.

(5) Die bepalings van die Wet op Produkaanspreeklikheid bly onveranderd.

§ 9 herroepingsreg van die verbruiker

(1) As die klant 'n verbruiker is en hy 'n kontrak met die verskaffer gesluit het deur slegs afgeleë kommunikasiemiddele te gebruik, in die besonder per telefoon, e-pos of faks, of via die webwerf van die verskaffer, het hy die reg om hieronder terug te trek.

(2) Die klant moet die koste van die opgawe dra as die gelewerde goedere ooreenstem met die bestelde goedere en as die prys van die goedere wat terugbesorg word nie meer as 40 euro oorskry nie of as die klant nog nie 'n hoër bedrag ontvang het nie die prys van die goedere ten tye van die kansellasie die vergoeding of 'n kontraktueel ooreengekome gedeeltelike betaling verskaf het. Uitsonderlik is daar geen herroepingsreg nie

  • indien die klant die produkte wat hy by die verskaffer gekoop het, bekom het vir sy kommersiële of onafhanklike professionele aktiwiteit (in hierdie geval is die klant nie 'n verbruiker nie),
  • vir produkte wat volgens die spesifikasies van die klant individueel vir die klant vervaardig is of duidelik aangepas is vir sy persoonlike behoeftes (pasgemaakte produkte),
  • in die geval van bederfbare produkte en produkte waarvan die gebruiksdatum verby is,
  • in die geval van verseëlde datadraers met klank- en video-opnames of met sagteware, indien die datadraer deur die klant ontzegel is,
  • in koerante, tydskrifte en tydskrifte.

- Herroepingsreg -

U kan u kontrakverklaring binne 14 dae herroep sonder om redes in teksvorm (bv. Brief, faks, e-pos) te verstrek of - as die item aan u oorgelaat word voordat die sperdatum verstryk - deur die artikel terug te stuur. Die tydperk begin na ontvangs van hierdie opdrag skriftelik, maar nie voor ontvangs van die goedere deur die ontvanger nie (in die geval van herhalende aflewerings van soortgelyke goedere, nie voor ontvangs van die eerste gedeeltelike aflewering nie) en ook nie voor die voltooiing van ons inligting nie verpligtinge ooreenkomstig Artikel 246 § 2 tesame met § 1 Paragrawe 1 en 2 EGBGB asook ons ​​verpligtinge volgens § 312g Paragraaf 1 Klousule 1 BGB in verband met Artikel 246 § 3 EGBGB. Die tydige versending van die kansellasie of die artikel is voldoende om aan die kansellasietydperk te voldoen. Die herroeping moet gestuur word aan:

E-pos: info@ylkgood.de

Gevolge van herroeping In geval van 'n effektiewe herroeping, moet die dienste wat deur mekaar ontvang word, terugbesorg word en enige voordele (bv. Rente) moet teruggee. As u die ontvangde diens nie geheel of gedeeltelik kan teruggee nie, of as u dit slegs in 'n verswakte toestand kan teruggee, moet u ons die waarde vergoed. U hoef slegs vergoeding te betaal vir die agteruitgang van die artikel en vir enige voordele wat getrek word as die gebruik of die agteruitgang te wyte is aan die hantering van die artikel wat verder gaan as die ondersoek na die eienskappe en funksionaliteit. "Om die eienskappe en funksionaliteit na te gaan" beteken om die onderskeie goedere te toets en uit te toets, soos moontlik en gebruiklik in 'n winkel is. Vervoerbare items moet op ons risiko terugbesorg word. U moet die gereelde koste van die terugstuur van die goedere dra as die goedere wat gelewer word, ooreenstem met die goedere wat bestel is en as die prys van die goedere wat terugbesorg word nie meer as 40 euro is nie of as u nog nie die vergoeding of betaling ontvang het nie in die geval van 'n hoër prys van die goedere tydens die kansellasie die kontraktueel ooreengekome gedeeltelike betaling gemaak het. Anders is die opbrengs gratis vir u. Items wat nie as 'n pakkie gestuur kan word nie, word by u afgehaal. Die verpligtinge om betalings te vergoed, moet binne 30 dae nagekom word. Die tydperk begin vir u wanneer u u verklaring van kansellasie of die goedere vir ons stuur met die ontvangs daarvan.

- Einde van herroeping -

§ 10 Aantekeninge oor die verwerking van data

(1) Die verskaffer versamel kliëntedata as deel van die verwerking van kontrakte. Hy neem die wettige bepalings na. Sonder die kliënt se toestemming, sal die verskaffer slegs die voorraad- en gebruiksgegevens van die klant versamel, verwerk of gebruik vir sover dit nodig is vir die uitvoering van die kontraktuele verhouding en vir die gebruik en fakturering van teledienste.

(2) Sonder die toestemming van die klant, sal die verskaffer nie die data van die klant gebruik vir advertensie-, mark- of opinie-ondersoekdoeleindes nie.

(3) Die klant het te eniger tyd die opsie om die gegewens wat hy gestoor het, op te roep onder die "My data" -knoppie in sy profiel, om dit te verander of te verwyder. Daarbenewens word met betrekking tot die toestemming van die kliënt en verdere inligting oor die insameling, verwerking en gebruik van data verwys na die verklaring van beskerming van data, wat op enige tydstip op die webwerf van die verskaffer opgedruk kan word met behulp van die "Gegevensbeskerming". knoppie. § 11 Slotbepalings (1) Die wet van die Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op kontrakte tussen die verskaffer en die klant, uitgesonderd die VN-koopwet. (2) As die klant 'n handelaar is, 'n regspersoon onder die publiekreg of 'n spesiale fonds onder die publiekreg, is die regspersoon van alle geskille wat voortspruit uit kontraktuele verhoudings tussen die klant en die verskaffer die geregistreerde kantoor van die verskaffer. (3) Die kontrak bly bindend in sy oorblywende dele, selfs al is individuele punte regtens ondoeltreffend.

bron: Metzler-prokureur - prokureur vir mededingingsreg, handelsmerkreg en internetreg